Certifiering garanterar kvalitet


Oplax är en certifierad aktör såväl gällande råvaror som verksamhetssystem. Vårt företag är certifierat av DNV enligt ISO 9001:2008 standarden. Våra produkter fyller kraven för ISPM 15 standarden.