Effektiva verksamhetsmodeller


Våra kunder har haft en stor betydelse gällande utvecklandet av våra verksamhetsmodeller och arbetssätt. Kärnan i vår verksamhet är att alltid utgå från kundernas behov.

Eftersom den logistiska processen innehåller många variabler, bör alla delområden vara lika funktionsdugliga och effektiva för att nå det bästa slutresultatet. Vårt närstående förhållande till våra kunder har skapat en klar fördel i jämförelse med våra konkurrenter. Vi lägger stor vikt på att känna våra kunder.

De automatiska produktionslinjerna i Uleåborg har avsevärt försnabbat vårt arbete. Effektivitet och utveckling av verksamheten styr också kommande investeringsbeslut.