Kunder


Vi är en kunnig och pålitlig partner för våra kunder. Majoriteten av våra kunder har varit våra partners i flera år.

En bra kundrelation föds ur tillit, växelverkan och öppenhet. Vi har fått beröm för vår flexibilitet, vår förmåga att ta hänsyn till specialbehov och vår professionella service.

"Kundens intresse är också vår fördel"

Våra mest betydande kunder är pappers-, kemi-, stål- och betongindustriföretagen samt  lekplatsutrustningsindustrierna – alla belägna i norra Finland. I Skandinavien våra kunder är fisk  och ställningar industri. Bland annat företagen Lappset Oy vilka tillverkar redskap för lekplatser och Haki AB vilka tillverkar ställningar, hör till våra långvariga kunder. Förutom storföretag består vår kundkrets av små och medelstora företag.