Oplax


Varje år tillverkas 1,5 miljoner lastpallar i våra två fabriker som är belägna i Uleåborg och Torneå. Vi erbjuder våra kunder heltäckande tjänster, vare sig det gäller skötsel av lager, packnings- och papptjänster eller emballering av lastpallar.
 
För att bibehålla vår status som ett högklassigt och kostnadseffektivt alternativ på en mycket konkurrerad marknad, utvecklar vi ständigt vår verksamhet. Vi tar hänsyn till varje kunds specialbehov redan vid samarbetets planeringsfas.

Våra kunder betjänas av 45 proffs inom träindustrin. Dessutom sysselsätter vi indirekt ett stort antal underleverantörer. Vår engagerade personal reagerar snabbt på kundernas ständigt varierande behov.

Vår framgång beror, förutom på vår kunniga personal, dessutom på högklassiga och hållbara råvaror. I produktionen koncentrerar vi oss på att använda nordisk träråvara, av vilken 90 % köps från Finland. Våra råvaruleverantörer hör till de ledande skogsbolagen i Europa.

Våra mest betydande kunder är pappers-, kemi-, stål- och betongindustriföretagen samt lekplatsutrustningsindustrierna – alla belägna i norra Finland.
Vi har haft en jämn tillväxt och för tillfället är vi en av de största aktörerna inom branschen i Finland. 


Ägande

I mars 2011 övergick Oplax Oy i privat ägo. De nya ägarna utgörs av privata aktieägare. Den nya ägarskapsstrukturen ger Oplax en konkurrensfördel och även en möjlighet att utvidga verksamheten i framtiden.