Kuormalavojen suunnittelu

Voimme suunnittelemme räätälöidyt kertalavat ja erikoiskuormalavat yhdessä asiakkaan kanssa. Näin varmistamme, että valmistamamme kuormalavat täyttävät asiakkaidemme ja tarvittaessa myös asiakkaidemme asiakkaiden tuotanto- pakkaus-, varastointi ja logistiset vaatimukset. Pitkäaikainen kokemuksemme eri toimialoilla toimivien yritysten kuormalavaratkaisuiden toteuttamisesta antaa meille vankan pohjan oikeiden kuormalavaratkaisuiden tarjoamisessa.

Konsultointi ja tekninen suunnittelu
Kuormalavojen suunnitteluprosessi käynnistyy pakattavien tuotteiden ja sen logistisen ketjun vaatimusten kartoittamisella. Kartoitamme mm. kuormalavalle asetettavat tuotteet ja tuotepakkaukset, tarvittavan kantavuuden, varastoinnin asettamat vaatimukset sekä kuormalavan käsittelyn logistisen ketjun eri vaiheissa. Kuormalavat suunnitellaan selvityksen perusteella tai hyödynnetään jo olemassa olevia aiemmin valmistettuja lavamalleja. Suunnittelussa pyritään huomioimaan koko logistinen ketju ja kuormalavan elinkaari.

Piirrokset ja mallinnus
Ennen kuormalavojen tai muiden tuotteiden valmistus aloitetaan, teemme niistä piirrokset. Jotkut tuotteet voivat vaatia mallikappaleiden tekemisen ja testaamisen eri käyttötilanteissa, jotta voidaan varmistaa niiden toimivuus käytännössä.