Arvomme

  • Luotettava kumppani
  • Sovittu laatu
  • Kustannustehokas toiminta
  • Turvallinen työpaikka
  • Kestävä kehitys

Kuormalavat teollisuuden tarpeisiin kahdesta automatisoidusta tehtaasta

Oplax valmistaa kuormalavoja Torniossa ja Mikkelissä. Yhteensä Tornion ja Mikkelin seitsemän linjan kapasiteetti on yli 2 miljoonaa kuormalavaa vuodessa. Tuotantoyksiköissä työskentelee noin 40 kuormalavatuotannon huippuammattilaista. Asiakasyrityksemme toimivat mm. paperi-, kartonki-, elintarvike-, rakennus-, kone-, elektroniikka- ja kemianteollisuudessa. Myös kaupan ala ja logistiikka ovat keskeisiä asiakkaitamme.

suunnittelu

Luotettavuus, laatu ja kustannustehokkuus ovat kestävien asiakassuhteiden perusta

Oplax tunnetaan luotettavana ja laadukkaana kumppanina. Pisimmät asiakassuhteemme ovat jatkuneet jo yli 20 vuotta koko Oplaxin olemassaoloajan. Toimintavarmuus, asiakkaan kanssa sovittu laatu ja kustannustehokkuus sekä asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden tunteminen ovat toimintamme perusta. Pitkäjänteisyyden ja asiakkaan koko toimintaympäristön tuntemisen merkitys on viimeisten vuosien aikana korostunut entisestään asiakasyritysten logististenverkostojen sekä hankinta- ja toimitusketjujen monimutkaistuessa ja vaatimusten kasvaessa. Kunnia-asiamme on varmistaa, että kuormalavojen osalta asiakkaamme voivat täyttää omat lupauksensa omille asiakkailleen.

suunnittelu

Korkealaatuiset kuormalavat kestävästi kasvatetusta suomalaisesta puusta

Kuormalavojen valmistuksessa käyttämämme puuraaka-aine on peräisin sertifioiduista suomalaisista metsistä, joissa metsänhoito toteutetaan kestävän kehityksen vaatimusten pohjalta. Käyttämämme puuraaka-aine on jo itsessään materiaalina ympäristöseikat hyvin huomioiva kierrätettävä materiaali. Pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän toiminnan vaatimukset.

suunnittelu

Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat toimintaamme.

  • Pyrimme vähentämään hukkaa, jätteiden määrää ja syntyviä päästöjä hankinnoissa ja tuotannossa. Lajittelemme syntyvät jätteet. Hoidamme jätteiden käsittelyn turvallisesti ja vastuullisesti.
  • Kannustamme ja valmennamme henkilöstöä ympäristöön vaikuttavien asioiden jatkuvaan parantamiseen.
  • Pyrimme luomaan ja vakiinnuttamaan ympäristö- sekä turvallisuusasioissa keskusteluyhteyden asiakkaisiin, muihin sidosryhmiin ja lähiympäristöön.
  • Huolehdimme henkilökunnastamme ja varmistamme heille turvallisen työympäristön.
  • Suosimme sellaisia toimittajia ja kumppaneita, jotka noudattavat toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita.
suunnittelu