Myynti

Tilaukset ja toimitukset
Tuotannonsuunnittelija
Jarkko Ravi
orders.mikkeli@oplax.fi
+358 40 832 7296

PK-asiakkaat ja Pohjois-Suomi
Kehityspäällikkö
Jukka Karvonen
jukka.karvonen@oplax.fi
+358 400 740 695

Avainasiakkaat
Toimitusjohtaja
Timo Orilähde
timo.orilahde@oplax.fi
+358 40 841 4050

Tilaukset Mikkeli

orders.mikkeli@oplax.fi
040 832 7296

Tuotanto

Sahatavarahankinnat
Kehityspäällikkö
Jukka Karvonen
jukka.karvonen@oplax.fi
+358 400 740 695

Tuotannon johto
Tuotantojohtaja
Juha Hautala
juha.hautala@oplax.fi
+358 400 214 682

Sahatavaran vastaanotto, Mikkeli
Arkisin klo 7–15.30
0400 965 928

Lastaus, Mikkeli
Arkisin klo 5.30-15.30
Puhelin: 0400 257 214

Sahatavaran vastaanotto, Tornio
Arkisin klo 6-15
Puhelin: 040 826 0443

Lastaus, Tornio
Arkisin klo 6-15

Talous ja laskutus

Talous ja laskutus
Talouspäällikkö
Johanna Turunen
johanna.turunen@oplax.fi
+358 400 812 850

Laskutusosoitteet

Katuosoitteet

Oplax Mikkeli
Toimisto: Kuusitie 5, 50170 Mikkeli
Lähtevä tavara: Arinakatu 7, 50170 Mikkeli
Saapuva tavara: Oravinkatu 1, 50170 Mikkeli

Oplax Tornio
Selleenkatu 218, 95450 Tornio

Noudatamme tietosuoja-asetusta GDPR 2016/679/EU, jonka tarkoitus on parantaa EU-kansalaisten yksityisyydensuojaa henkilötietoja käsiteltäessä Euroopan Unionissa.
Mahdolliset lisätiedot: orders.mikkeli@oplax.fi