Puisen pakkausmateriaalin ISPM 15 -standardi

ISPM-standardi määrittelee kansainvälisessä kaupassa käytettävän puutavaran käsittely- ja merkintävaatimukset:

  • Puinen pakkausmateriaali on valmistettu kuorettomasta puutavarasta
  • Puutavara tai valmis pakkausmateriaali on käsitelty ja merkitty standardin mukaisesti.
  • Uunikuivaus, jonka aikana lämpötila puun sisällä on vähintään 56˚C vähintään 30 minuutin ajan
  • Käsitelty pakkausmateriaali merkitään standardin mukaisella IPPC-logolla, maatunnuksella ja valmistajan tunnusnumerolla sekä käsittelymerkinnällä

Tunnusnumeromme merkinnänhaltijarekisterissä (Evira)

PEFC
PEFC-sertifikaatin mukaisesti merkityn tuotteen raaka-ainen on peräisin kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä. Oplax Mikkelille on myönnetty PEFC-sertifikaatti ja Oplax edellyttää myönnettyä sertifikaattia kaikilta puuraaka-ainetoimittajiltaan.

CP
Oplax on hyväksytty Kemian- ja polymeeriteollisuuden määrittelemien kriteerien mukaisesti valmistettujen CP-kuormalavojen valmistajaksi. CP-standardissa on painotettu erityisesti ympäristö-, laatu- ja turvallisuusnäkökohtia. Kemianteollisuuden omien tarpeiden lisäksi CP-lavoissa on huomioitu myös asiakkaiden tarpeet.

Sertifioitu raaka-aine
Käyttämämme puutavara on kuivattu ISPM15-standardin mukaisesti. Osoituksena tästä kuormalavat ovat IPPC-leimattuja ja niitä voidaan käyttää vientiin menevien tuotteiden pakkaamiseen. Raaka-aine on PEFC-sertifioitua, mikä varmistaa, että käyttämämme puutavara on peräisin kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä.