Korkealaatuiset kuormalavat kestävästi kasvatetusta suomalaisesta puusta

Oplax valmistaa kuormalavoja Torniossa ja Mikkelissä. Yhteensä Tornion ja Mikkelin kuuden linjan kapasiteetti on yli 2 miljoonaa kuormalavaa vuodessa. Tuotantoyksiköissä työskentelee noin 60 kuormalavatuotannon huippuammattilaista. Asiakasyrityksemme toimivat mm. paperi-, kartonki-, elintarvike-, rakennus-, kone-, elektroniikka- ja kemianteollisuudessa. Myös kaupan ala ja logistiikka ovat keskeisiä asiakkaitamme.

Oplax tunnetaan luotettavana ja laadukkaana kumppanina. Pitkäaikaisimmille asiakkaillemme olemme toimineet yhteistyökumppanina ja kuormalavatoimittajana Oplaxin koko yli 20-vuotisen olemassaolon ajan. Pitkäjänteisesti rakennetut asiakassuhteet ja asiakkaiden toiminnan perusteellinen tunteminen ovat toimintamme perusta. Pitkäjänteisyyden ja asiakkaan koko toimintaympäristön tuntemisen merkitys on viimeisten vuosien aikana korostunut entisestään asiakasyritysten logististenverkostojen sekä hankinta- ja toimitusketjujen monimutkaistuessa. Kunnia-asiamme on varmistaa, että kuormalavojemme osalta asiakkaamme voivat täyttää omat lupauksensa omille asiakkailleen.

Kuormalavojen valmistuksessa käyttämämme puuraaka-aine on peräisin sertifioiduista suomalaisista metsistä, joissa metsänhoito toteutetaan kestävä kehityksen vaatimusten pohjalta. Käyttämämme puuraaka-aine on jo itsessään materiaalina ympäristöseikat hyvin huomioiva kierrätettävä materiaali. Pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän toiminnan vaatimukset.

Kestävän kehityksen periaatteet

Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat toimintaamme.

  • Pyrimme vähentämään hukkaa, jätteiden määrää ja syntyviä päästöjä hankinnoissa ja tuotannossa. Lajittelemme syntyvät jätteet. Hoidamme jätteiden käsittelyn turvallisesti ja vastuullisesti.
  • Kannustamme ja valmennamme henkilöstöä ympäristöön vaikuttavien asioiden jatkuvaan parantamiseen.
  • Pyrimme luomaan ja vakiinnuttamaan ympäristö- sekä turvallisuusasioissa keskusteluyhteyden asiakkaisiin, muihin sidosryhmiin ja lähiympäristöön.
  • Huolehdimme henkilökunnastamme ja varmistamme heille turvallisen työympäristön.
  • Suosimme sellaisia toimittajia ja kumppaneita, jotka noudattavat toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita.