Produkter


I produktionen använder sig Oplax Oy av nordiskt torkat virke och alla produkter fyller kraven för ISPM 15 standarden. 90 % av råvarorna som används i produktionen är inhemska. Våra råvaruleverantörer hör till de ledande skogsbolagen i Europa.

Produktionen delas upp mellan fyra fabriker vilka är belägna i Uleåborg och Torneå. I fabriken i Uleåborg tillverkar träpallar och specialfartyg för pappersindustrin, i Torneå tillverkas förpackningsunderlag för stålindustrin och förpackningslösningar för lekplatsutrustningsindustrierna  . Dessutom erbjuder fabrikerna i Kemi och Uleåborg logistik- och återvinningstjänster gällande pappersrullar för pappersindustrin.

I stället för enskilda produkter, erbjuder vi våra kunder helhetslösningar, vare sig det gäller förrådsskötsel, packnings- och papptjänster eller emballering av lastpallar.